POKLAD STONAVY část 2 – Návod

V první části hry ses doslechl o tajemném pokladu, který je ukryt někde na území obce Stonava, v níž bydlíš. Hned jsi vyrazil jej hledat, ale docela dlouho ti trvalo, než ses dostal ven ze svého domu a než jsi našel starý notes, který tě navedl na další stopu – odkaz na tajný spis ukrytý někde na obecním úřadě ve Stonavě.

Číslo tohoto spisu je 999 a to je také heslo do druhého dílu hry.

Pro spuštění hry zadej tedy 999. Notes máš stále u sebe, ale můžeš ho odložit – už ho nebudeš potřebovat. Můžeš tedy vyrazit směrem k obecnímu úřadu, ale napřed doporučuji se zastavit v místním kulturním domě, kde je také hospoda. Přes hospodu a velký sál se dostaneš až do šatny, kde prošacuješ několik kabátů a najdeš nějaké peníze… Jo, já vím, že krást se nemá, ale… Zapomněl sis peníze doma a už se ti nechce vracet, tak si tady něco jenom vypůjčíš. Ostatně, když poklad bude tvůj, budeš mít z čeho vrátit, i s úroky.
Není to sice nic moc, 90 korun československých (hm… no jo, hra vznikla ještě za federace…), ale v té době to zas tak málo nebylo, jak záhy uvidíme. Vrať se tedy zpátky přes hospodu, tady si ale musíš nějaké občerstvení koupit, jelikož z hospody se jen tak bez ničeho neodchází! Tak co si dáme – pivo nebo limču? Páni, to jsou ceny… pivo 8 Kčs, limodáda 3 Kčs, dnešní relace jsou úplně někde jinde. Jelikož nejsi alkoholik, vybíráš limonádu – a děláš dobře, protože – jak brzo poznáme – musíš šetřit každou korunu a brát jen to, co skutečně potřebuješ (jinak svůj úkol nesplníš prostě pro nedostatek financí).
Po napití můžeš jít ven, ale už se sem nevracej, musel bys opět něco koupit a pak by ti už peněz pochybilo. Takže teď už vyrážíš na obecní úřad a rovnou do kanceláře starosty (má ji v prvním patře). Máš štěstí – je zrovna u sebe, ale moc se s tebou nechce bavit. Prý bude sdílnější, až mu něco přineseš. Co by to ale mělo být? V obci jsou dva obchůdky, v jednom prodávají i různé nápoje, takže zkusíš to tam. Cesta do tohoto obchodu vede přes místní sportovní hřiště, kde mimo jiné uvidíš povalující se lopatu. Tušíš, že se může hodit – tak si ji hned přivlastníš. Vejdeš do obchodu, rozhlédneš se a vidíš, že zde mají na výběr dokonce dva druhy alkoholických nápojů – vodku a slivovici. Který vybrat? Vodka je sice dražší – 80 Kčs, slivovice pouze 60 Kčs, ale ty jako znalý stonavský občan víš, že slivovici starosta přímo nesnáší. Takže obětuješ většinu svých financí a koupíš vodku. A hned upaluješ zpátky ke starostovi. No ano, to bylo to pravé – starosta je blahem celý bez sebe, hned se na svůj darek vrhne a dá se do něj. Ty jsi však chtěl vědět, kde bys našel ten tajný spis číslo 999. Bohužel starosta ti moc nepomohl, utrousil jen něco o tom, že veškeré spisy jsou v obecním archivu, ale klíč bohužel není k dispozici – ztratil se někde v úřadovně. A víc už z něho nedostaneš.
Zklamaný odcházíš ze starostovy kanceláře a zamíříš do úřadovny, která je hned vedle. Nikdo tady není, tak toho využiješ a začneš to tu prohledávat. A hle – vyplatilo se – našel jsi nějaký lesklý klíč! Ten by mohl být od toho archivu. Archivy bývají často v suterénu, tak sejdeš po schodech dolů. Zcela dole najdeš dvoje zamčené dveře – jedny vedou na západ, druhé na východ. Zkusíš použít klíč, který jsi našel – hodí se k západním dveřím. Když jsi však vešel dovnitř, zjistil jsi, že je tady naprostá tma, nikde ani žádný vypínač, takže bez nějakého světla tady nic nedokážeš najít.
Jdeš tedy opět ven a přemýšlíš, jak si s tím poradíš. Když tak bloumáš kolem, zabrousíš k dalšímu místnímu obchůdku. Pozor, před tímto obchodem je čilý silniční provoz – dávej pozor, abys neskončil pod autem. V obchodě zjistíš, že zbylých pár korun ti stačí tak akorat na koupi zápalek. To je dobře – cigarety jsou drahé a stejně je k ničemu potřebovat nebudeš.
Zápalky si koupíš, ale neradím ti, abys jimi v archivu škrtal – papíry by asi rychle shořely. Musíš vymyslet něco jiného. Co takhle sehnat nějakou svíčku? A kde by tak asi svíčky mohly být? Správně – v každé pořádné obci je kostel a v něm by mohly být ještě staré dobré parafinové svíce (i když dnes už je asi veškeré osvětlení na elektřinu). Vydáš se tedy směrem ke kostelu, ale pozor – musíš projít přes hřbitov, kde je právě pár otevřených hrobů. Brrr… pozor, ať nespadneš do nějaké čerstvé díry, ty jsou docela hluboké. V kostele skutečně spatříš jednu malou svíčku – rychle ji popadni a běž pryč, než tě načapá kostelník, který tady hlídá. Zloději v poslední době docela řádili, tak si tady počíhal, a ty bys marně vysvětloval, že jsi chtěl jenom jednu svíčku. Svíčka je ale už docela vyhořelá, snad se ti podaří ji zapálit, ale dlouho asi hořet nebude. takže musíš jednat pokud možno rychle.
Svíčku zapálíš zápalkou ještě předtím, než sejdeš do archivu, abys nezpůsobil požár. Od okamžiku zapálení svíčky se ti bude počítat čas – když budeš otálet moc dlouho, svíčka vyhoří a už ji nezapálíš.
V západní části archivu, kterou jsi předtím otevřel, se rozhlédneš a skutečně najdeš nějaký spis. Ten však nemá číslo 999, ale 900. Je v něm však zmínka, že bývalý starosta, který údajně přišel na stopu stonavského pokladu, umístil tajný spis ve staré části archivu. Tušíš, že je to ta druhá, východní část. Ta je však nadále zamčená a ani tento spis neříká, kde by mohl být klíč. Svíčka hoří, musíš jednat rychle, tak to zkusíš tady ještě jednou prohledat. A hle – nějaký klíč se tu našel! Je celý rezavý, už tu asi ležel dlouho. Za zkoušku nic nedáme, takže ho bereš a zkoušíš otevřít dveře na východě. Jde to! Starý archiv jsi otevřel, vcházíš dovnitř a hledáš… A nacházíš! Spis číslo 999!
Rychle si jej prohlížíš, papír už je skoro rozpadlý a stačíš přečíst jen některé řádky. Bývalý starosta tady píše, že asi někde něco objevil, ale pak to zase schoval. A k tomu se nikdo nedostane, ledaže by měl u sebe… nevíš co, protože to je nečitelné, ale přečetl jsi, že tu věc míval starosta u sebe. Co když to tady je?
Hledáš dál a nacházíš nějakou solidní železnou tyč. To by se mohlo hodit. Vezmeš tyč a odcházíš – za chvíli stejně svíčka dohoří a nastane tma. Vydáš se opět směrem ke kulturnímu domu – po cestě mineš zastávku autobusu, kde zrovna přijel autobus – ale samozřejmě už nevejdeš do hospody, nýbrž do parku za kulturním domem. Brouzdáš chvíli po parku – ten je oplocený, ale v jednom místě je díra a průchod na sousední pozemek. Tam však nechoď, soused má zlého psa a ten by tě zle porafal. Všimni si spíše těžkého balvanu, který tady v parku trůní. Zdá se, jakoby něco zakrýval. Balvan neuzvedneš, je moc těžký. Je v něm ale takový divný malý otvor – co takhle něčím zapáčit? No jasně – železná tyč! Zkusíš její konec vložit do díry a zapáčit – a balvan povolil! Copak jsme tady našli? Je to jenom nějaký malý plochý klíček – takové jsou od šatnových skříní.
Že by byla nějaká taková skříň tady v místní šatně? Tam se už ale nedostaneš, nepustili by tě bez placení z hospody ven a ty už nemáš skoro žádné peníze. Vzpomínáš si, že něco o nějaké skříni bylo v tom tajném spise… Zkusme tedy nějakou skříň najít.
Zatím ses ještě nebyl podívat v místní škole. Ta je umístěna na severovýchodě obce a po cestě k ní musíš překonat můstek přes řeku Stonávku. Po můstku postupuj přímým směrem, ať nespadneš do řeky! Ve škole si zase dej pozor na školníka, ten to tady hlídá a pokud se budeš po školní budově zbytečně courat, chytí tě a předá policii jako zloděje!
Po vstupu do školní budovy hned spatříš nějakou skříň. Ihned ji otevři nalezeným klíčem a najdeš sešit. V něm se tedy dočteš, že klíčová informace je zakopána někde na jižní straně tzv. Švédského kopce – což je údajná mohyla pohřbených švédských vojáku ze 16. století. Švédský kopec je známá stonavská pamětihodnost opředená legendami a všechno směřuje k tomu, že tajemný poklad je skutečně zakopán někde v jeho blízkosti.
Kopec je docela blízko, vyjdi ze školy a dej se na sever. Pokud máš ještě u sebe lopatu, zkus ji použít a něco vykopeš. Je to starý rezavý hrnec a v něm najdeš pouze nějaký papírek. Vypadá to, že je to jen zbytek původní listiny, která už někam zmizela. Na papírku však přečteš jednu zásadní informaci – na severní straně Švédského kopce je prý ukryt vchod do tajné chodby, která údajně vede k pokladu!
Bohužel odtud se na druhou stranu kopce nedostaneš, okolí je zarostlé stromy a hustými keři, je to tady oplocené a kdoví co ještě. Musíš se tam tedy dostat nějak jinak a nabízí se cesta autobusem, který odjíždí ze zastávky u kulturního domu. Potřebuješ jenom vědět, na které zastávce máš pak vystoupit, a i tuto informaci se dozvídáš z nalezeného útržku – je to zastávka HOLKOVICE. Tento název si dobře zapamatuj – budeš ho ještě potřebovat.
Vrať se tedy na autobusovou zastávku, kde právě čeká autobus místní dopravy. Pokud máš u sebe lístek (koupil jsi ho na poště), použij jej a pak už jen zadej název zastávky, na které chceš vystoupit.
Autobus se rozjede a tím tato část hry končí. Závěrečný díl začne opět zadáním hesla, které jsi zjistil v této části – je to právě název autobusové zastávky, na které vystoupíš!

Algoritmus řešení:

Heslo: 999
POLOZ NOTES – S – S – Z – J – Z – Z – Z – HLEDEJ – VEZMI PENIZE – V – V – POUZIJ PENIZE – LIMONADU – V – S – V – J – J – V – J – VEZMI LOPATU – J – POUZIJ PENIZE – VODKU – VEZMI VODKU – S – S – Z – S – S – POLOZ LOPATU – V – J – N – J – OTAZKA – POUZIJ VODKU – S – V – HLEDEJ – VEZMI LESKLY KLIC – Z – D – POLOZ LESKLY KLIC – S – Z – S – Z – S – Z – VEZMI SVICKU – V – J – V – J – V – V – V – J – J – Z – POUZIJ PENIZE – ZAPALKY – VEZMI ZAPALKY – V – S – S – Z – Z – J – POLOZ PENIZE – VEZMI LESKLY KLIC – POUZIJ ZAPALKY – D – POUZIJ LESKLY KLIC – Z – HLEDEJ – ZKOUMEJ SPIS 900 – HLEDEJ – VEZMI REZAVY KLIC – V – POUZIJ REZAVY KLIC – V – HLEDEJ – ZKOUMEJ SPIS 999 – HLEDEJ – VEZMI ZELEZNOU TYC – Z – POLOZ ZAPALKY – POLOZ SVICKU – N – VEZMI PENIZE – N – Z – Z – POUZIJ PENIZE – LISTEK – VEZMI LISTEK – POLOZ PENIZE – V – V – D – S – Z – Z – J – J – Z – POUZIJ ZELEZNOU TYC – POLOZ ZELEZNOU TYC – VEZMI PLOCHY KLIC – V – S – S – V – VEZMI LOPATU – S – S – V – V – V – V – POUZIJ PLOCHY KLIC – ZKOUMEJ SESIT – Z – S – POUZIJ LOPATU – ZKOUMEJ HRNEC – ZKOUMEJ PAPIREK – J – J – J – Z – Z – Z – Z – POUZIJ LISTEK – HOLKOVICE

Poděkování za návod patří

ApoSoft
Ing. Bohuslav Siekierka

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.