Luxík na Bíbrštejně

(návod na vyřešení textové hry na ZX SPECTRUM od A.K-SOFT)

Po dobrodružství v lese se malý lesní dvoreček LUXÍK dostal na palouk, odkud zahlédl nad smrčky siluetu hradu BÍBRŠTEJN. Neodolal mocné touze a vystoupil po pěšině až k hradu. Zvědavost mu nedala: přeběhl první i druhý padací most a proběhl pod zlověstnými ostny železné brány. Ale než se stačil porozhlédnout, brána se spustila a uvěznila ho v hradu…
A právě na Vás (v roli LUXÍKa) záleží, zda se podaří LUXÍKovi z hradu utéct či nikoliv.

 

Stojíš v temném průchodu pod vstupní věží. Brána je zavřena. PROZKOUMEJ BRANU – vstupní brána je kovaná, je to brána padací s několika ostrými hroty vespod. Zde se nedá nic dělat, než jít dál na nádvoří. S – nacházíš se na šedomodré dlažbě Bíbrštejnského nádvoří. V – na jihu jsi pod schody spatřil zavřené dveře, nemáš však klíč, abys je otevřel. V V – a jsi v kulaté hradní věži. Začíná zde točité schodiště, vedoucí nahoru. N N – nacházíš se v průchozí spojovací komoře. V J – jsi v menší místnosti, odkud vedou schody nahoru. N – vystoupil jsi až do nejvyššího patra kulaté věže. Nachází se tu rytířský sál s mnohým brněním, přilbicemi a zbraněmi. Vidíš lano. PROZKOUMEJ LANO – konopné lano je asi 14 m dlouhé, celkem zachovalé a pevné. Určitě se k útěku bude hodit – tak tedy VEZMI LANO. Zpátky D S a nyní a V – procházíš spojovacím arkýřem. Prkna jsou prohnilá, praskají ti pod nohama. Tak tak jsi stačil uskočit na druhou stranu – arkýř se rozbil dole o skálu. Je zřejmé, že cesta zpátky je odříznuta – po kroku na západ vkročíš do prázdna a zabiješ se pádem z výšky.

 

Nezbývá než pokračovat. S – vstoupil jsi do menší chladné místnosti, která pokračuje úzkým schodištěm. N – vystoupil jsi na vyhlídkovou plošinu, poskytující úchvatný rozhled na všechny strany. Vidíš grejcar. PROZKOUMEJ GREJCAR – je to staré platidlo používané prostým Bíbrštejnským lidem. Na rubu je erb pánů z Bíbrštejna. Peníze se vždycky mohou hodit – tak tedy VEZMI GREJCAR. Musíš teď však zpátky D J a zase J – stojíš na vrcholu schodiště. Tak tedy D S – nacházíš se ve studené hradní chodbě a vidíš první klíč – o-klíč. Ten však, jak se ukáže, nebude k ničemu, můžeš ho tedy nechat ležet. Dále S – jsi opět na schodišti vedoucím dolů. D J J – opět jsi na vrcholu schodiště. D – teď jsi už sestoupil tak hluboko, že jsi ve vstupní části mučírny. Na zdech visí řetězy, v rohu na lavici je katovo nádobíčko. Vidíš kbelík. PROZKOUMEJ KBELIK – je to starší dřevěný okov se dvěma uchy, vždy plný vody. Může se hodit – VEZMI KBELIK. Z – jsi v hradní mučírně. Zetlelá těla rebelů jsou přikována ke všem stěnám. Není zde však vidět jiný východ než ten, kterým jsi sem přišel.

 

Po chvilce přemýšlení tě napadne pohnout rumpálem. OTOC – otočil jsi rumpálem. Skřipec se sklonil a odkryl čtvercový otvor ve stropě. Tak tedy N – jsi v kopulovité místnosti, v dřevěné podlaze je čtvercový otvor. Pokud se budeš chtít neopatrně vrátit dolů, spadneš na dno hladomorny. Otvoru nad sebou nedosáhneš a druhý otvor zcela zakryje dřevěný skřipec – není úniku a končíš!

 

Vydej se tedy J a ocitneš se v kulaté hradní věži, kde jsi již jednou byl. Výborně, můžeš se vrátit na nádvoří – Z S, zde si POLOZ GREJCAR, abys toho pak neměl moc u sebe. Z – stojíš na roubení krásné kašny uprostřed nádvoří. Z kamenného skřítka teče voda. POLOZ LANO – přivázal jsi lano ke kování. Dolů do kašny však zatím nejdeš – tušíš, že kašna je plná vody a ty bys skočil nebo sešplhal přímo do ní – utopil by ses. Hledáš zatím jinou cestu – SV – jsi stále na nádvoří a vidíš schodiště vedoucí nahoru a zavřené dveře pod schodištěm. Klíč ke dveřím zatím nemáš, takže N – vystoupil jsi na vrchol rohového schodiště. Vydáš se cestou S V S V – nacházíš se v malém přístavku s dřevěným schodištěm. N – vystoupil jsi do podkroví. Mezi harampádím jsou staré zničené zbraně a obleky zbrojnošů. Vidíš lopatu. PROZKOUMEJ LOPATU – obyčejná lopata s naštípnutou násadou. Tušíš, že se může hodit – VEZMI LOPATU. Zpátky D Z J Z J a nyní V J – jsi na spojovacím schodišti vedoucím nahoru. N – stojíš na vrcholu schodiště. S V – nacházíš se v prostorné chodbě se schodištěm vedoucím nahoru. N – vystoupil jsi do podkroví. Mezi harampádím jsou staré zničené zbraně a obleky zbrojnošů. Vidíš dukát. PROZKOUMEJ DUKAT – je to staré platidlo používané prostým Bíbrštejnským lidem. Na rubu je erb pánů z Bíbrštejna. Tak tedy již druhá mince – samozřejmě VEZMI DUKAT.

 

Znovu musíš zpátky D, nyní S Z – nacházíš se v loveckém salónku. Stěny jsou pokryty mysliveckými trofejemi. Strop zdobí výjev honu na koloušky od neznámého mistra. V rohu je zděný krb. Nedalo by se krbem někam projít? V krbu však plápolá oheň – pokud do něj vlezeš, shoříš a budeš mrtev. K čemu však máš kbelík s vodou? POLOZ KBELIK – nedbale jsi ho postavil, kbelík se převrhl a zahasil oheň v krbu. No prosím! Nyní už tedy VLEZ – prolezl jsi krbem do vyššího patra. Jsi na půdě východního křídla. V rohu místnosti je komín od krbu z nižšího patra. Zapátráme trochu na půdě. S V J – zdá se, že východní střecha tady končí, neboť púda je přehrazena cihlovou zdí, ale je to jenom zdání. Vidíš z-klíč. VEZMI Z KLIC – konečně jak se zdá potřebný klíč. Teď rychle zpátky – S Z J VLEZ – prolezl jsi krbem do nižšího patra a jsi opět v loveckém salónku. V S – vešel jsi do hradní obrazárny. Vzácné obrazy panovníků hradu Bíbrštejna jsou rozvěšeny po všech stěnách. Zdá se, že dál už cesta nevede, avšak ODSUN – odsunul jsi obraz. Za obrazem na západě se odkryl vchod do sálu spiklenců. Ihned Z – dostal ses do sálu spiklenců. Místnost je utajena nestejnými oky na západ. Na jihu je zeď oprýskaná od tepla komína, který tudy prochází.Vidíš s-klíč – je to další zřejmě potřebný klíč. VEZMI S KLIC.

 

Co dál? Zdá se, že komínem bude možno se dostat nahoru, tak jako krbem ze sousední místnosti. VLEZ – vlezl jsi do komína. Prolezl jsi komínem na střechu. Stojíš za komínem na střeše severního křídla. Na západě je otevřené okno. Pozor, nechoď na sever ani na jih – spadneš ze střechy a zabiješ se pádem z výšky. Jedině tedy oknem dovnitř – Z. Stojíš v odpočínkovém salónku. Na stolku je rozehraná šachová partie. Krásný gobelín visí na jižní stěně. Vidíš křeslo. Po odsunutí gobelínu zjišťuješ, že za ním je jen holá stěna. Tak tedy PROZKOUMEJ KRESLO – je to vysoké křeslo potažené srnčí kůží. Vzít je však zatím nemůžeš, máš toho u sebe už nějak moc. Jdi tedy dál – Z – jsi před klesajícím schodištěm. Koberec před ním je již silně prošlapaný. D – jsi před stoupajícím schodištěm. Koberec před ním je již silně prochozený. Na jihu jsou zavřené dveře. OTEVRI – a ejhle, jeden z klíčů se hodí – otevřel jsi klíčem dveře. Necháváš dveře otevřené a příslušný klíč už asi nebudeš potřebovat – POLOZ S KLIC.

 

Uvolnilo se ti místo v kapse, a tak se vracíš pro křeslo – N V VEZMI KRESLO Z D. A nyní projdi dveřmi, které jsi právě otevřel – J. Jsi na spojovacím schodišti vedoucím dolů do nižšího patra budovy, na severu vidíš otevřené dveře. D S D – a jsi opět v přízemí, v menší chladné místnosti, která pokračuje úzkým schodištěm. Projdi opět na nádvoří – J V V V, zde POLOZ LOPATU – využiješ ji později. J J a OTEVRI – nyní se ti podařilo klíčem otevřít dveře, na které jsi narazil již dříve. POLOZZ KLIC a J.

 

Jsi v tajné alchymistické dílně, na severní straně jsou otevřené dveře. Uprostřed stojí kotel s elixírem A.K-SOFT a na policích jsou baňky s čarovnými lektvary. Hluchoněmý alchymista pronáší zaříkávadla:

 

Ze všech možných kytek,

trnitých i voňavých,

chci ten pravý kvítek,

jen abys mě nenamích.

 

Vypadá to, že bude třeba přinést alchymistovi nějakou květinu, kde ji však hledat? Zatím tedy zpátky S, dále V V N N a jsi v již známé průchozí spojovací komoře. Nyní však se vydáš jinou cestou – J Z Z J – stojíš ve spodní části velkého arkýře. Jižním oknem je vidět část příkopu. Chtělo by to nějak se dostat nahoru, ale jak? Aha – POLOZKRESLO. Zadej R – vidíš, že se otevřel nový směr – přes křeslo nahoru. N – vlezl jsi do horní části velkého arkýře na budově jižního křídla. Ve východním štítu byl kdysi vysekán průchod. Vidíš m-klíč. VEZMI M KLIC – určitě otevře další dveře. Podíváš se ještě, co je za vysekaným průchodem – V. Prolezl jsi průchodem do temného kouta. Leží zde několik zaprášených knih. Pootevřeným vikýřem proniká čerstvý vzduch. Nic tu však zatím nenalézáš, takže se vracíš Z a pak zpátky na nádvoří – J D S V V S D D Z S – zde VEZMI GREJCAR, který jsi tu zanechal – budeš ho za chvíli potřebovat.

 

A nyní novým směrem – V S S – nacházíš se ve velké nádherné komnatě. Mezi dvěma sloupy jsou zavřené dveře. OTEVRI – a povedlo se! Tak tedy POLOZ M KLIC a S. Jsi v nevelkém salónku s kamny, jižně jsou mezi sloupy otevřené dveře. Vidíš luk – toho si však nevšímáš, potřebuješ něco jiného. Tak tedy Z – jsi v temné komůrce. Je tu však čerstvý vzduch, který sem proudí úzkou puklinou v hradní zdi. Nic tu nevidíš, avšak tušíš, že tady něco je. VEZMI – a hele, našel jsi h-klíč! To je ono, ten jsme potřebovali. Zpátky V J a nyní Z Z – dostal ses do skladu potravin. Vidíš pytle a ošatky s moukou a jiné suroviny. Na severu vidíš výtahovou šachtu. Chtěl jsi vlézt do ní, avšak v poslední chvíli sis to ještě rozmyslel, protože zdviž tu není a šachta je hluboká. Co teď? Nějak musíš přivolat zdviž. Máš peníze? No jasně – POLOZ DUKAT. Výborně, zdviž přijela, a tak VLEZ. Vlezl jsi do nákladní zdviže. Sotva jsi nastoupil, rozjela se nahoru, kde se zastavila. VYLEZ – vylezl jsi ze zdviže. Jsi v hradní kuchyni. Na peci je v nádobách rozpracovaná zvěřina. Sekáček je zaťat do hlubokého špalku. Na severu je výtahová šachta. Vidíš maso. PROZKOUMEJ MASO – je to syrová srnčí kýta. VEZMI MASO – bude se hodit. Nyní pojď raději zpátky. Nechoď na západ, do druhé části hradní kuchyně. Zavadíš hlavou o hák, čepice na něm zůstane viset a kuchař, co právě vejde, tě hned zpozoruje a zavolá stráže. Uvrhnou tě do hladomorny, odkud, jak již známo, není úniku.

 

Tak tedy zpátky k výtahu. Opět musíš přivolat zdviž. Máš ještě druhou minci – POLOZ GREJCAR, potom VLEZ – vlezl jsi do nákladní zdviže. Sotva jsi nastoupil, rozjela se dolů, kde se zastavila. VYLEZ a zpátky V V J J Z S a jsi u zavřených dveří pod schodištěm. OTEVRI – výborně, otevřel jsi klíčem dveře. POLOZ H KLIC a D. Jsi v malém sklípku, je tu dost vlhko. Nad sebou vidíš otevřené dveře, kterými jsi sem vstoupil. Z – nacházíš se v zatuchlé podzemní chodbě. Na jižní straně jsou další zavřené dveře. Vidíš b-klíč. Výborně – VEZMI B KLIC. Zkusíme otevřít dveře? Raději ne – cítíš, že jsi pod kašnou, která je plná vody. Otevřeš-li tyto dveře, vyvalí se ohromná masa voda, zatopí celé podzemí a ty se utopíš. A tak zpátky V a pak S. Nacházíš se v zatuchlé podzemní chodbě, v rohu místnosti je zarezlý kohout. To by mohl být kohout od potrubí, kterým teče voda do kašny. Zkusíme to! OTOC – otočil jsi kohoutem. Zaslechl jsi hukot. Teď to běž zkontrolovat – J N J Z – jsi opět u kašny a vidíš, že voda z kamenného skřítka přestala téct. Zkusíme tedy slézt po laně D. Visíš na laně uprostřed studny. Nad sebou vidíš okrouhlé roubení kašny a severně vidíš zavřené dveře. Jsou to ony dveře, které jsi z druhé strany zatím neotevřel, nyní již směle OTEVRI – dveře se otevřely i bez klíče.

 

Na severu jsi už byl, a tak se zkusíme vydat jinudy. Nezkoušej zatím šplhat dále dolů – ve studni je ještě na dně voda, sešplháš přímo do ní a utopíš se. Zkus V – nacházíš se v zatuchlé podzemní chodbě. Na východní straně jsou zavřené dveře, k těmto však zatím opět nemáš klíč. Co se dá dělat, jdeme zpátky – Z N V J Z a nyní se vydej N – vystoupil jsi na schodiště. J – stojíš ve vstupní části jižního křídla. Na západě vidíš zavřené dveře. OTEVRI – tentokrát se povedlo, otevřel jsi klíčem dveře. POLOZ B KLIC a Z – jsi v úzké chodbě navazující na příkré schodiště pokračující nahoru. Východně vidíš otevřené dveře, kterými jsi vešel. N – ocitl ses v druhém patře vstupní věže. Zamřížovanými okny proniká chudé světlo. Tak tedy ještě N – vystoupil jsi až do nejvyššího patra vstupní věže. U zdi stojí dřevěný mechanismus. Copak to může být? PROZKOUMEJ MECHANISMUS – jedná se o jakousi velkou kladku. OTOC – otočil jsi kolem. Něco zaskřípalo. Podle strašného skřípotu soudíš, že se něco velkého zvedlo. Víc už otočit kolem nejde, takže zpátky D a nyní prozkoumáme patro – Z S V – jsi na kryté pavlači s výhledem na nádvoří. Dále S – stojíš na severní části dřevěné pavlače, Z – jsi na sešlapaném schodišti, N – vystoupil jsi do podkroví. Mezi harampádím jsou staré zničené zbraně a obleky zbrojnošů. Nic zajímavého však nenalézáš, a tak zpátky – D V, a nyní S Z – jsi v menším pokoji s několika kusy nábytku a několika východy. Zkusíš Z – vešel jsi do královské ložnice s bohatě zdobenými závěsy. Na stolku stojí skleněná váza. Vidíš tulipán. Aha, květina pro alchymistu! Něco ti však říká, že to není ten „pravý kvítek“. Raději tedy hledáš dál – V S – vstoupil jsi do princezniny ložnice s nebesy. Na stolku je vázička. Vidíš růži. Tak to bude ono! PROZKOUMEJ RUZI – květina je čerstvě utržena , na okvětních lístcích se ještě perlí jarní rosa. VEZMI RUZI a rychle zpátky – J V J J Z J V D V S D J. Jsi opět v alchymistické dílně. Teď se uvidí, jestli máš tu správnou květinu.

 

Kdybys zkusil dát alchymistovi tulipán, ten zaskřehotá:

 

Neukojil jsi mou touhu,

uvařím si tě teď v louhu.

 

Příšerně se zasměje a je konec. Ty však POLOZ RUZI. Alchymista radostně zaskřehotal:

 

Za to, žes mi přines růži,

ušetřím tvou snědou kůži.

Mám tu starou truhlici

a v ní jednu čepici,

dám ti ji.

 

Zjišťuješ, že ti přibyl nový předmět. PROZKOUMEJ CEPICI – dozvídáš se, že kdo vlastní tuto čepici, stane se neviditelným. Výborně! Nechoď však do kuchyně, tam ti čepice spadne, zůstane viset na háku a hned tě chytnou. Nyní zpátky S V, a ještě se podíváme J. Vešel jsi do kaple se svěcenými varhanami. Po pravé straně je oltář sv. Arnošta, oltář nalevo byl zasvěcen sv. Květoslavovi. Zdi a strop jsou pomalovány zbožnými obrazy a krucifixy. Nic tu zajímavého nevidíš, avšak co takhle se podívat za některý z oltářů? Pozor – nesnaž se odsunout oltář Arnoštův – zpod oltáře vyjedou hnusná omšelá pářata a rozdrásají ti tvář. Tak tedy ODSUN KVE – po velké námaze se objevil otvor. Prolezl jsi do hrobky bývalých panovníků hradu. V kamenných rakvích leží jejich ostatky. Vidíš plášť. PROZKOUMEJ PLAST – je to vzácný plášť do nepohody, časem již sešlý a zaprášený. Nu což – VEZMI PLAST a zpátky Z S Z Z J. Jsi opět před hlavní bránou, avšak hleďme – brána je nyní otevřena! Teď si uvědomuješ, co vlastně způsobilo otočení kolem starého mechanismu!

 

Neváháš a utíkáš cestou ke svobodě – J … Vešel jsi na padací most vedoucí přes hradní příkop. Náhle silný náraz východního větru tě shodil dolů. Spadneš hlavou přímo na tvrdou skálu… Naštěstí máš plášť a ten tě zachránil. Plášť se nadmul a zbrzdil tvůj pád. Po dopadu se rozhlížíš kolem. Nacházíš se na vyšlapané hliněné pěšině točící se kolem skály při úpatí věže. Ještě nemáš vyhráno, neboť se nacházíš stále na území hradu. Co teď? Plášť, který ti zachránil život, ti už jen překáží – POLOZ PLAST. Vydáš se S – pěšina pokračuje nahoru kolem hradní zdi. Na jejím konci jsou staré zrezivělé dveře. Tyto dveře nejdou ani nikdy nepůjdou otevřít – jsou příliš zarezlé. Musíš zpátky – J a nyní V – jsi pod dřevěným padacím mostem, z něhož jsi spadl. Pokračuješ dále V – vešel jsi do medvědího brlohu se dvěma povalujícími se medvědy. Žádný strach – máš přece kouzelnou čepici, ta platí i na zvířata. Kdybys ji ovšem neměl, ihned by tě ucítili, vrhli se na tebe a rozsápali tě. Čepici tedy nepokládej ani omylem! Dál však zatím pokračovat nemůžeš, protože huňáči svými těly blokují průchod. Potřebuješ je nějak odlákat – POLOZ MASO. Sotva jsi maso položil, medvědi se zvedli a začali je žrát. Odkryli přitom tmavý vchod. Teď rychle, než skončí – V !

 

Dostal ses do katakomb. Strop je plný netopýrů. Náhle se jeden odpojil, sebral ti kouzelnou čepici a vyletěl východem ven! Přišel jsi o čepici a už nejsi neviditelný – cesta zpět přes medvědí brloh je tedy znemožněna. Musíš pokračovat dál podzemím – S V. Jsi v polozbořené kryptě, 20 metrů pod zemí. V kamenné podlaze jsou zavřené dveře. Zkus OTEVRI – dveře se otevřely i bez klíče. Zespoda hrozně páchne a trochu se bojíš sestoupit, ale přesto to zkus – D. Jsi na dně jámy. Vidíš c-klíč. Vyplatilo se tedy – VEZMI C KLIC a zpátky N. Nezapomeň za sebou zavřít dveře – ZAVRI. Zkus teď S – nacházíš se v zatuchlé podzemní chodbě. Západním směrem vidíš zavřené dveře. OTEVRI – dveře se otevřely i bez klíče. Něco ti však připadá podezřelé, a tak nevcházíš a raději se kousek vracíš – J, nyní V – stále se nacházíš v zatuchlé podzemní chodbě. Na východě jsou železné zavřené dveře. Bude klíč souhlasit? OTEVRI – ano, otevřel jsi klíčem dveře. Sotva jsi je otevřel, vyvalila se z nich voda. Trochu ses lekl, ale jinak nic. Zkusíš vejít – V. Chodba tu však končí. Musíš se vrátit zpátky. Na západě vidíš otevřené dveře, kterými jsi sem přišel – takže Z Z S a nyní sis konečně dodal odvahy a procházíš již dříve otevřenými dveřmi – Z. Nacházíš se v zatuchlé podzemní chodbě. Mezi kalužemi vody leží utopené krysy. Na východě jsou otevřené dveře a ze zadní stěny ční kohout.

 

Utopených krys je takové množství, že ti okamžitě došlo, jakému nebezpečí jsi unikl! Krysy byly utopeny ve vodě, která sem vnikla po otevření dveří úplně na východě podzemního bludiště. Kdybys je neotevřel nebo kdybys již dříve neotevřel dveře do této místnosti, krysám by se nic nestalo. Zem se tady úplně hemžila krysami a ty by tě ohlodaly až na kost! Rovněž bylo nutné zavřít poklop do jámy, ve které jsi našel c-klíč. Jinak by voda vyplnila jámu a nedostala se až ke krysám. Pak už by bylo lepší zrovna slézt do jámy a utopit se…

 

Při pohledu na kohout v zadní stěně tě napadne s ním otočit – OTOC. Otočil jsi kohoutem. Zaslechl jsi hukot. Zkus nyní pokračovat – V S – chodba změnila směr. Stěny jsou vlhké. Na západě vidíš zavřené dveře. Co teď? OTEVRI – a hele, c-klíč je opět správný – otevřel jsi klíčem dveře. Tak tento klíč si ponecháš – co když s ním půjde ještě něco otevřít? Z – a tady ti to připadá nějak povědomé. No jasně, vždyť jsi už tu byl – jsi přece pod kašnou! Opět Z – a už jsi na laně. Teď však vidíš, že voda ze studny zmizela – můžeš tedy D. Jsi na dně hluboké studny. Rty ti svlažuje čerstvý vzduch. Těsně nad hlavou se ti houpe konec lana. Podíváš se dál – Z – chodba končí. Na západní stěně jsou zatlučeny železné skoby, vedoucí nahoru. N – znovu se nacházíš v zatuchlé podzemní chodbě, Z – a stojíš před závalem. Musíš se vrátit. Co takhle zával prokopat? Lopatu jsi však nechal někde nahoře – musíš ji tedy najít. Vrať se zpátky – V D V N, vyšplhej po laně – N. Lano se pak může ještě někde hodit, napadá tě. Tak tedy VEZMI LANO. Nyní už však nesmíš zpátky skočit do studny – zabil by ses pádem z výšky. Teď budeš hledat lopatu, avšak stále tě mrzí, že jsi přišel o kouzelnou čepici – co takhle ji opět najít? Netopýr ji přece musel odnést někam na půdu. Jasně – jde se na to. Nejspíš je třeba se podívat do zastrčeného temného kouta na východním konci půdy. J V V N N J Z Z J N S V. Opravdu tady čepice je! VEZMI CEPICI a zpátky Z J D S V V S D D. Když už tu jsme, tak se podíváme ještě na severovýchodní křídlo – S S S S S V. Stojíš v místnosti s klenutým stropem. Na východ jsou zavřené dveře. OTEVRI – otevřel jsi klíčem dveře! Univerzální c-klíč tedy opět sedí. Chceš teď jít na východ, avšak zjišťuješ, že je tam propast – padací most do únikového křídla není spuštěn. Pokud vykročíš, spadneš do hradního příkopu a zabiješ se pádem z výšky.

 

Zbavíš se tedy konečně klíče – POLOZ C KLIC – splnil už několikrát svůj účel a asi nebude dál potřebný. A teď zpátky – Z J J J J J, z hradní věže na nádvoří Z Z S S a VEZMI LOPATU – tady jsi ji zanechal. Mohl bys teď jít k závalu opět přes kašnu, avšak musel bys znovu použít lano a to budeš možná potřebovat jinde. Zkusíš tedy druhou cestu V D Z, přes otevřené dveře J – lano už zde není, a tak jsi spadl na dno studny. Byl to však pád z menší výšky, a tak se ti nic nestalo, nahoru se už ovšem nedostaneš. Pokračuješ k závalu – Z N Z – stojíš před zasypanou chodbou, zával jsi však pomocí lopaty lehce odstranil. Lopata splnila svůj účel – POLOZ LOPATU, R – nyní stojíš pod nebezpečně drolivým stropem. Pokračuj dále zatuchlou podzemní chodbou – Z J J J – všude po stěnách jsou ohavné mumie. J – stále jsi v zatuchlé podzemní chodbě. Klesá k patě západní vstupní vížky. V – stojíš před točitým schodištěm v jedné ze dvou vstupních vížek. N N – vystoupil jsi na vrchol točitého schodiště do nejvyššího patra vstupní vížky. V – nacházíš se na cimbuří spojujícím vstupní vížky. Přechází po něm hradní stráž. Zbrojnoši jsou neteční, protože máš kouzelnou čapku. Kdybys ji však neměl, pak jakmile by tě zbrojnoši spatřili, svázali by tě do kozelce a uvrhli do již známé hladomorny.

 

Pokračuj V na vrchol druhého točitého schodiště druhé vstupní vížky, pak D D Z. Sestoupil jsi do vlhké krypty. Zem je bahnitá, nasáklá vodou. Vidíš kvádr. PROZKOUMEJ KVADR – je velmi těžký, snad ho uneseš. A zrovna tě napadl způsob, jak jej využít – VEZMI KVADR, V N N Z a na cimbuří POLOZ KVADR. Jakmile se ujistíš, že kvádr stojí pevně a zbrojnoši tě nevidí – POLOZ LANO. Přivázal jsi lano za veliký kvádr a teď už můžeš D.

 

Sešplhal jsi po laně na vnější padací most. Dostal ses mimo katastr hradu a teď už ti nic nebrání, abys opustil BÍBRŠTEJN.

 

DOHRÁL JSI DO KONCE TUTO HRU !!!

 

 

Algoritmus řešení:

 

S – V – V – V – N – N – V – J – N – VEZMI (LANO) – D – S – S – V – S – N – VEZMI (GREJCAR) – D – J – J – D – S – S – D – J – J – D – VEZMI (KBELIK) – Z – OTOC – N – J – Z – S – POLOZ GREJCAR – Z – POLOZ LANO – S – V – N – S – V – S – V – N – VEZMI (LOPATU) – D – Z – J – Z – J – V – J – N – S – V – N – VEZMI (DUKAT) – D – S – Z – POLOZ KBELIK – VLEZ – S – V – J – VEZMI (Z KLIC) – S – Z – J – VLEZ – V – S – ODSUN – Z – VEZMI (S KLIC) – VLEZ – Z – Z – D – OTEVRI – POLOZ S KLIC – N – V – VEZMI (KRESLO) – Z – D – J – D – S – D – J – V – V – V – POLOZ LOPATU – J – J – OTEVRI – POLOZ Z KLIC – V – V – N – N – J – Z – Z – J – POLOZ KRESLO – R – N – S – VEZMI (M KLIC) – J – D – S – V – V – S – D – D – Z – S – VEZMI (GREJCAR), V – S – S – OTEVRI – POLOZ M KLIC – S – Z – VEZMI (H KLIC) – V – J – Z – Z – POLOZ DUKAT – VLEZ – VYLEZ – VEZMI (MASO) – POLOZ GREJCAR – VLEZ – VYLEZ – V – V – J – J – Z – S – OTEVRI – POLOZ H KLIC – D – S – OTOC – J – Z – VEZMI (B KLIC) – V – N – J – J – Z – N – J – OTEVRI – POLOZ B KLIC – Z – N – N – OTOC – D – Z – S – V – S – S – Z – S – VEZMI (RUZI) – J – V – J – J – Z – J – V – D – V – S – D – J – POLOZ RUZI – S – V – J – ODSUN KVE – VEZMI (PLAST) – Z – S – Z – Z – J – J – POLOZ PLAST – V – V – POLOZ MASO – V – S – V – OTEVRI – D – VEZMI (C KLIC) – N – ZAVRI – S – OTEVRI – J – V – OTEVRI – Z – S – Z – OTOC – V – S – OTEVRI – POLOZ C KLIC – Z – Z – N – VEZMI (LANO) – J – V – V – N – N – J – Z – Z – J – N – S – V – VEZMI (CEPICI) – Z – J – D – S – V – V – S – D – D – Z – Z – S – S – VEZMI (LOPATU) – V – D – Z – OTEVRI – J – Z – N – Z – Z – J – J – J – J – V – N – N – V – V – D – D – Z – VEZMI (KVADR) – V – N – N – Z – POLOZ KVADR – POLOZ LANO – D

 

Za návod patří dík:

Ing. Bohuslav Siekierka

(ApoSoft)

Mohlo by se vám líbit...

Počet komentářů: 3

  1. Pavero napsal:

    Dotaz na autora: Mohu tento + další tvé návody k zx textovkám zveřejnit i na svém webu?

  2. panprase napsal:

    Se obávám, že autor asi neseženeš, tohle asi bude hodně starý návod.

  3. ApoSoft napsal:

    Pro Pavero: Moje návody považuji za volně šiřitelné a je možno je zveřejnit kdekoli na webu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.