The Big Escape – návod

Domnívám se, že jediným místem, kde může dojít k vážnému zákysu, je samotný úvod hry. Proto zde uvedu podrobné řešení pouze pro tuto část, zatímco ve vztahu ke zbytku hry se omezím jen na malou nápovědu a nebudu vás zbytečně okrádat o řadu vtipných slepých uliček, které na hráče políčil autor.
Prozkoumáním dveří objevíte okénko. Pomocí trubky, kterou zase naleznete v matracích, přivolejte stráž. Promluvte si se strážcem a provokujte ho tím, že mu nevěříte, že má v držení klíč (pozn. jednou to říci nestačí). Poté ho vyzvěte, aby vám ho ukázal. Jakmile vám klíč skutečně ukáže, ukončete hovor. Znovu použijte trubku a strážce usmrťte (trubkou). Zmocněte se vypadlého klíče, odemkněte, vyjděte ven, seberte mrtvého strážce, vraťte se do cely, zamkněte a položte mrtvolu. Celá tato akce je komplikována tím, že na chodbě vykonává pochůzku ještě jeden strážce, takže pokud máte smůlu a načepe vás u mrtvého, hra končí a vy si to budete muset zopakovat. (Domnívám se, že každý jeden úkon ze strany hráče je provázen přemístěním strážce z jedné místnosti do přilehlé, takže je nutno si to dobře načasovat.) Prozkoumejte mrtvého strážce, seberte uniformu a oblékněte si ji. Odemkněte, vyjděte ven a nezapomeňte za sebou zamknout. Teď se již můžete po ústavu pohybovat (skoro) bez obav.

A slíbená nápověda? Šaty dělají člověka! Jinak řečeno: Je rozdíl, mluvíte-li s někým např. jako dozorce anebo např. jako žebrák.

Mohlo by se vám líbit...