Egyptská legenda I – návod

Návod přímo od autora!
Mennofer

Hlavný hrdina je pozvaný na audienciu k faraónovi Ramzesovi III. Ocitá sa pred kráľovským palácom, ktorý strážia a len tak dovnútra nikoho nevpustia. Ešteže má pri sebe list s kráľovskou pečaťou. Ten predloží strážcom a následne vstúpi do paláca. Zanedlho vkročí do pracovne faraóna. Úctivo sa pozdraví a faraón ho poverí úlohou doručiť dôležitú správu pre Karnackého kňaza.
Potom ako úlohu prijme, rozhodne sa nakúpiť nejaké veci, potrebné na cestu. Zaplatí striebornou mincou, no prv než si vyberie, dôkladne si poprezerá ponúkaný tovar. Napokon sa rozhodne pre lano. Cestou do prístavu nájde na zemi bronzový nôž.
V prístave vykladajú otroci loď, ktorá práve prišla z Karnaku a zanedlho sa vydá späť. Hlavný hrdina sa teda rozhodne nalodiť. Vojde preto do búdky prístavného úradníka. Toho uvidí spať a preto ho hlasno pozdraví. Úradník sa zľakne a spadne na zem. Času nemá nazvyš a tak hneď zaplatí zlatou mincou a nastúpi na loď.

Loď

Loď sa odrazí od brehu a vydá sa proti prúdu do Karnaku. Hlavný hrdina vojde do podpalubia. Uvidí tu podozrivo sa tváriacich námorníkov. Vojde ďalej do podpalubie a vypočuje plány na vzburu. Vyjde na provu, zoberie lampu a pozdraví kormidelníka. Ten ho požiada, aby mu doniesol fľašku rumu z podpalubia. Vezme teda kľúč vojde naspäť do podpalubia. Nič nevidí tak použije lampu, ktorá osvetlí celú miestnosť. Potom kľúčom otvorí truhlu a vezme z nej fľašku rumu. Vráti sa späť ku kormidelníkovi, no ten tam už nie je. Niečo sa muselo stať a vtedy si spomenie na chystajúcu sa vzburu.
Rozhodne sa teda zachrániť kapitána avšak pred jeho kajutou narazí na útočníka. Toho zabije nožom, nôž vezme a vyslobodí kapitána z pút. Kapitán neváha ani chvíľu a rozbehne sa smerom ku kormidlu. Potom ako hlavný hrdina kapitána dobehne na mostíku pri kormidle, uvidí ako jednému zo vzbúrencov vypadol papyrus. Ten vezme a dozvie sa z neho plány vzbúrencov. Cestou späť ku kapitánovej kajute pod stolom nájde amulet.
Loď pristáva v Karnaku a hlavný hrdina vykročí na pevninu.

Karnak

Ako prvé hneď zájde do chrámu, aby odovzdal správu pre karnackého kňaza. Toho však v chráme nenájde. Všimne si malú priehlbinu, do ktorej vsunie amulet. Objaví sa nápis. Po jeho prečítaní hlavný hrdina zistí, že oltár je určený len kňazom, ktorý poznajú zaklínaciu formulu boha Thovta.
Kňaza teda nikde a tak sa rozhodne zmariť zámery spoločníkom vzbúrenca z lode. Je to jediná stopa, ktorá ho môže priviesť ku karnackému kňazovi. Podľa inštrukcií v papyruse príde na schôdzku vzbúrencov. Oboch zneškodní, zviaže lanom. Vezmi zlatý ingot, ktorý vypadol jednému z nich. Na inom mieste v púšti nájde tajomné hieroglyfy, zobrazujúce tajomné zaklínadlo karnackých kňazov.
Vráti sa do chrámu, vyriekne zaklínadlo. Oltár sa otvorí a vypadne z neho mešec. V mešci hlavný hrdina nájde zlatú mincu, pomocou ktorej kúpi od obchodníka ťavu a vyrazí cez púšť smerom do Luxoru.

Luxor

Hlavný hrdina sa vydá na východ. Do tmavej jaskyne si ísť zatiaľ netrúfa a tak vstúpi do Núbijských lesov. Tam nájde sekeru, ktorú vezme. Pokračuje ďalej na juh až dojde k lesníkovi Antiatonovi. Pozdraví ho a zistí, že často stráca veci a tak mu ponúkne sekeru, ktorú našiel. Namiesto sekery si od lesníka vezme fakľu. Vráti sa pred jaskyňu, kde pomocou kremeňov zapáli fakľu a vstúpi dovnútra.
Použije zlatý ingot, skala sa otvorí a na zemi leží karnacký kňaz. Potom čo ho pozdraví, kňaz požiada o vodu a padne do mdlôb. Hlavný hrdina neváha ani chvíľu, beží k potoku, kde naplní mešec, vráti sa späť a vzkriesi kňaza. Odovzdá mu správu od faraóna, pričom na oplátku dostane list pre Ramzesa.
Hlavný hrdina sa musí vrátiť do Mennoferu avšak smerom cez púšť to už nejde a tak zájde k zničenému mostu cez Níl. Cestou nájde lano, pomocou ktorého rieku prekoná.
Pri fontáne nájde sedieť smutné dieťa, ktoré pozdraví a zistí, že fontána nefunguje. Rozhodne sa jej teda pomôcť, od dievčaťa zistí, že na vrchole hory v kroví nájde mincu. Tú vezme a zaplatí ňou prievozníkovi. Na proťajšom brehu nájde žltý, červený a zelený kľúč. Postupne otvorí červenú, zelenú a žltú truhlicu, v ktorých nájde rubín diamant a ametyst.
Pred fontánou prečíta nápis. Drahé kamene si priradí k jednotlivým častiam dňa: najskôr použije kameň východu slnka – červený rubín, potom kameň poludnia – ametyst a napokon kameň západu – diamant. Fontána sa prebudí k životu a vytryskne z nej gejzír vody. Rozlúči sa s dievčaťom a vydá na sever do Mennoferu.
Robotníkom, ktorý opravuje most ponúkne fľašku rumu. Odíde na chvíľu preč a potom ako sa vráti nájde most opravený. Prejde na druhú stranu, cez púšť až vojde do Mennoferu.

Mennofer

Príde pred kráľovský palác. Predstaví sa strážam a tí ho zavedú k faraónovi. Tomu odovzdá list od kňaza z Karnaku. Ako odmenu si vyžiada iba červenú ružu pre dievča z fontány. Ružu vezme a potom sa vráti k dievčaťu k fontáne kde príbeh končí.

Mohlo by se vám líbit...