Strýček Andrej – návod

Podrobný návod k zábavné, leč poněku úchylné textovce.
Strýčkův byt

Jdi přes chodbu do kuchyně, vezmi nůž a otevři ledničku, najdeš v ní sýr. Jdi do obývacího pokoje, otevři a prozkoumej okno, vezmi teploměr a použij ho na akvárium, získáš klíček. Vrať se do laboratoře a klíčkem odemkni zásuvku. Seber lepidlo. Jdi do koupelny a nožem odřízni splachovadlo. Sejdi do sklepa, vezmi dřevěné tyčky a lepidlem z nich slep jednu dlouhou tyč. V ložnici použij tyč na postel a vezmi past na myši, vlož do ní sýr a přivaž ji na provázek ze splachovadla. Ve sklepě použij past na díru,chytí se myš. Jdi do laboratoře, použij myš na chemikálie (pak můžeš použitím telefonu v chodbě zavolat na číslo, které přitom zjistíš) a hoď ji kocourovi. Pak stiskni červené tlačítko.

Jeskyně

Prozkoumej otvor u stropu a promluv si o něm se Shinikem. Poté otvor prozkoumej znovu, za Shinikovy pomoci objevíš klacek. Použij ho na otvor a získáš kámen. Prozkoumej dveře, zjistíš, že nad nimi je mezera. Prozkoumej ji, ale zjistíš, že na ni nedosáhneš. Použij vědro (Matouš ho postaví dnem vzhůru před dveře) a dalším prozkoumáním mezery zjistíš, že za ní je tma. Znovu tedy požádej o pomoc Shinika (téma: tma za dveřmi), půjčí ti zrcátko. Použij ho na mezeru, osvětlí ji dopadajícím slunečním světlem. Prozkoumej mezeru a použij na ni napřed kámen a pak klacek. Otevři dveře a vyjdi ven. Jdi do jeskyně zásob a prozkoumáním košíku malin si jednu vezmi. V jeskyni čarodějů prozkoumej svitky a vezmi si čistý. V jeskyni zbraní vezmi dýku a šíp. Dýkou vyřízni kartu ze svitku a malinou na ni nakresli eso. Jdi k východu a prozkoumej strážné. Napíchni eso na šíp a použij ho na balíček karet. Vyjdi ven.

Město Bolgon

Jdi po silnici až na náměstí do Bolgonu. Prozkoumej plán města, dozvíš se cestu na několik míst. Napřed jdi k věznici a seber noviny. Jdi k popravišti a vezmi provaz ze šibenice. Vrať se na náměstí, jdi k hospodě a vejdi dovnitř. Zeptej se hostinského na pivo, dozvíš se cestu z náměstí k pivovaru. Přečti povozníkovi noviny, prozkoumej opuštěný vůz a vezmi průkazku. Vrať se do hospody a ukaž průkazku hostinskému, který pak před hospodu postaví sud. Jdi do parku. Vylez na strom a použitím shoď ptačí hnízdo na hlavu stařence dole. Slez dolů, prozkoumej její tašku a vezmi láhev sirupu. Použij psa, následovat bude první krvavá scéna ve hře. Jdi na hřiště a vezmi lopatku a kuličky (míček se dá taky vzít, ale není k ničemu). Vrať se před hospodu a sejdi dolů k jezeru. Přivaž provaz k ceduli, lopatkou ji podkopej a zatáhni za provaz. Vrať se nahoru a skutálej sud dolů, zastaví se o převrženou ceduli. Sejdi opět dolů a použitím sud spusť na vodu. Vezmi si provaz. Vlez do sudu a pádlováním pomocí cedule se doplav k ostrůvku. Vylez ven, provazem přivaž sud ke stromu a jdi dál na ostrůvek. Utrhni květinu, vrať se k sudu, odvaž ho (vezmi provaz) a v sudu se použitím cedule doprav zpátky na břeh. Vrať se na náměstí a tentokrát jdi do obchodu. Prozkoumej letáky, dozvíš se cestu odtud na dvě další místa: k Nadaci pomoci Keedům a k seskokům padákem. Vejdi do obchodu. Zeptej se prodavačky na kostým a jdi si ho vyzkoušet do kabinky. Použitím si vyzkoušej kalhoty, obdržíš gumu. Vyjdi ven. Dej prodavačce květinu, dostaneš lahvičku projímadla. Jdi do hospody a nalej projímadlo pánovi do piva. Až odejde, polej jeho židli sirupem. Když se vrátí a sedne si, přilepí se mu kalhoty k židli. Prozkoumej je, najdeš vstupenku na seskok padákem. Přes náměstí jdi k Mingarově sídlu a přečti si vývěsku. Vejdi do budovy cestovní kanceláře naproti. Zeptej se úřednice na zájezdy a až odejde, prozkoumej glóbus, získáš tyčku. Vyjdi ven. Přes náměstí jdi k obchodu a odtamtud k nadaci. Přečti si nápis, objevíš pravopisnou chybu. Vejdi dovnitř a řekni o ní elfovi. Jako písmeno I, které je do nápisu zapotřebí, mu dej tyčku. Až elf nápis opraví, zůstane po něm na zemi písmeno Y, které vezmi a přivaž na ně gumu – vznikne prak. Vrať se k obchodu a jdi k seskokům. Ukaž muži vstupenku. Vyskoč (příkazem Jdi) ven z balónu. Ve vzduchu použij šňůru. Na střeše prakem rozstřílej lucernu (musíš mít kuličky z hřiště), vezmi padák a použij ho na hromosvod. Spusť se po šňůře dolů. Posbírej červené střepy. Prozkoumej sklepní okénka u nevěstince a zkus je otevřít. Uvězněné dívce za nimi podej noviny, ať ti na ně napíše vzkaz. Odnes ho elfovi do nadace, aby ti ho přeložil. Dozvíš se, že dívka se stala obětí obchodníků s bílým masem, a také cestu od nadace ke vchodu do kanalizace. Jdi tam a vejdi do kanálů. Ty jsou tvořeny poměrně nepřehledným bludištěm, v němž se (mimo jiné) nacházejí 4 části zatočené roury. Od vyústění jdi na jih a 2x na západ a vezmi kus roury. Jdi 2x na východ, na jih a na východ. Vezmi další rouru. 2x na sever, vem další rouru, na jih, západ, západ a jihovýchod a vezmi poslední rouru. Severozápad, 2x východ, sever, jihovýchod – ocitneš se v lokaci plné krys. Používáním jednotlivých kusů roury v inventáři na sebe je spojuješ, příkazem Otevři vytáhneš ze spojené roury jeden kus. Spoj tři kusy roury (libovolné) a použij je na krysy. Jedna z nich do roury vběhne. Poslední část roury použij na třídílnou rouru ležící na zemi, roura se uzavře a krysa v ní zůstane uvězněna. Jdi na severozápad, jih, západ, západ, jihozápad. Měl(a) bys být v lokaci s narkomany. Zeptej se jich na cestu kanálem k nevěstinci. Slíbí ti, že ti ji řeknou za dropin (místní drogu), a prozatím se dozvíš cestu od vyústění kanalizace k alchymistické laboratoři. Vyjdi ven z kanálů (severovýchod, sever, východ, ven) a jdi k laboratoři. Otevři rouru s krysou, krysa vyběhne a splaší koně. Pokračuj po ulici k místu, kde se povoz vyboural. Zjistíš, že stojí přesně nad kanálovou mříží. Dej chlapci červené střepy, dostaneš šroubovák. Vrať se do kanalizace k feťákům a řekni jim o nabouraném voze. Dovedou tě pod mříž, na které povoz stojí. Otevři ji a vylez na ulici. Vypáč podlahu vozu šroubovákem a vlez dovnitř. Vezmi dropin a kyselinu. Vrať se k feťákům (západ, jihozápad) a dropin jim předej. Dovedou tě pod nevěstinec. Vejdi do jeho sklepa a mluv na dveře. Najdeš ty, za kterými je uvězněná dívka. Vylej kyselinu na jejich zámek a otevři je. Výsledkem následujících událostí je získání klíče, s nímž otevři dveře od Mingarovy pracovny a vejdi. Použij teleport.

Džungle

Jdi k Mingarovi a od něj napřed jedním směrem do džungle. Seber liánu. Jdi k vesnici a na loučku a prozkoumej rostlinu, najdeš semínka. Vrať se před vesnici a zasaď semínka do popela. Vrať se k Mingarovi a promluv si s ním napřed o sobě a pak o kouzlech. Jdi do džungle druhým směrem a vezmi klacek. Jdi hlouběji do džungle a prozkoumej banány, Matouš si jeden vezme. Vrať se do předchozí lokace a jdi ještě hlouběji do džungle. Pokus se shodit kokosový ořech banánem. Vezmi mrtvého papouška a zkus to znovu. Vezmi slupku od banánu a kokos. Vrať se o lokaci zpět a rozbij kokos o kámen. Jdi hlouběji a k řece a přivaž liánu na klacek, vznikne udice. Uvaž na ni mrtvého papouška a hoď ji do řeky. Chytíš piraňu. Naplň skořápku od kokosu vodou z řeky. Vrať se před vesnici a zalej semínka v popelu vodou ze skořápky. Požádej Mingara, aby na ně seslal Obří vzrůst. Udělá to a ze semínek vyroste obrovitý kmen. Uřízni ho pomocí piraniných zubů. Jdi po lovecké stezce a použij na ni slupku od banánu. Seber kus lví kůže, do něhož byla oblečená černoška. Jdi přes loučku k sopce a vejdi do jeskyní. Napřed jdi první chodbou a hoď kus kůže na obra. Ten z něj ucítí černošku a oznámí domorodcům, že ji chce k obědu. Kromě toho získáš bahno. Vrať se a jdi druhou chodbou. Použitím vyházej kameny. Otoč ventilem. Vyjdi ven, jdi na výběžek a bahnem zalep mezeru mezi dutým kmenem a plynem. Plyn bude proudit až k ohništi domorodců, kde vybuchne a všechny je zabije. Vejdi do vesnice a prozkoumej chatrče, najdeš perlu. Dones ji Mingarovi.

Dívčí klášter

Už název napovídá, že tohle je bezkonkurenčně nejzvrhlejší část hry, a proto varuji všechny moralisty, aby tady hru raději ukončili. Ostatní nechť seberou kvítky a přejdou most. Použitím křoví se do něj schovej a použij kvítky na jeptišku, omámí ji. Příkazem Vezmi dívce svlékni šaty a obleč si je. Svlékni jí podprsenku a punčochy (můžeš zkusit svléknout i kalhotky – sorry, ale varoval jsem vás). Punčochami dívku přivaž ke stromu a podprsenkou jí zacpi ústa. Jdi do kláštera (v šatech je to možné). Projdi kolem kláštera (z kterékoli strany) dozadu a 3x prohledej pytel na odpadky. Najdeš provázek, zátku a trubičku. Vejdi do kůlny a vezmi vidle, lano a pilku. Vrať se před klášter, vezmi kbelík a vejdi dovnitř. V modlitebně vezmi bílou plachtu. Vyjdi nahoru až na zvonici a po provaze se spusť na střechu. Přivaž kbelík na lano a spusť ho dolů do sudu s vodou. Kbelík plný vody vylej do komína. Pak na komn použij bílou plachtu, začerní se. Vrať se dolů do kláštera a jdi do kuchyně. Vezmi nůž (oheň musí být uhašený). V modlitebně jím vyřízni hlavu ďábla z obrazu a použij na ni provázek. Vyjdi ven a jdi kolem kláštera z jedné strany. Máš-li masku ďábla (hlavu s provázkem) a černou plachtu, můžeš použít vidle na okno. V převleku ďábla napřed vyzpovídej kuchařku a pak otevři truhlu, jeptiška si do ní vleze (bude muset). Vezmi hrnec a pytlík hrachu a postav hrnec na truhlu. Vyjdi ven a vejdi do kláštera normálně. Jdi nahoru po schodech. Kuchařka ti řekla, kde spí matka představená. Vejdi do jejího pokoje. Prozkoumej její spisy, dozvíš se kód k otevření skladu menstruační krve. Jdi do knihovny a použij knihy – znáš-li kód, otevře se tajný vchod. Vejdi do něj a prozkoumej hodiny. Dozvíš se, že teď menstruuje sestra Alžbětina. Jdi kolem kláštera z druhé strany a čtyřikrát použij trubičku na okno. Alžbětina bude vyslána do města. Jdi na most, nařízni prkna pilkou a použij lano na most. Až tudy půjde Alžbětina, naříznutý most se pod ní zlomí a ona zůstane viset na laně za nohy. Spusť se po laně k ní, stáhni jí kalhotky, zastrč zátku do přirození (sorry lidi, ale South Park je snad horší) a po jejích šatech se spusť dolů. Nachytej menstruační krev, kapající teď z nosu, do lahvičky. Jdi propastí až ke spadlému stromu a vylez po něm nahoru.

Peklo (textový Doom)

Vezmi motorovou pilu. Jdi chodbou a pilou zabij potvoru. Jdi na jih, seber brokovnici a pokračuj na jih. Brokovnicí postřílej příšery. Jdi do jižní části sálu. Tlačítkem přivolej výtah, použitím se na něj postav a tlačítkem se vyvez nahoru. Vezmi rotačák a tlačítkem se svez dolů. Jdi na sever až ke křižovatce, kde odboč na východ. Vezmi nábojnici a použij ji na kulomet. Jdi dál na východ a postřílej nestvůry z kulometu. Dál na východ, vezmi modrou kartu, ještě na východ a seber raketomet. Vrať se k modrým dveřím a otevři je kartou. Projdi jimi, jdi na východ, vezmi raketu a zastrč ji do raketometu. Jdi na západ a na jih a rozstřel zrůdu raketometem. Přejdi na ostrůvek, vezmi červenou kartu, vrať se na sever k rozcestí, jdi na východ a jih a otevři dveře kartou. Projdi a pokračuj dál na jih. Vezmi krystal, vrať se na sever a použitím beden na ně vylez (musíš mít krystal). Vezmi BFG a slez. Jdi na jih, dokud to jde. Stiskni modré tlačítko a monstra zlikviduj pomocí BFG. Jdi jednou na západ a použij BFG na barely. Jdi na západ, otevři dvířka a vezmi žlutou kartu. Vrať se ke žlutým dveřím a odemkni je kartou. Projdi jimi, stiskni tlačítko a jdi do EXITu.

Vesnice

Použij koně, doveze tě do Stínového údolí. Přejdi most, jdi na pole a vezmi žížaly. Jdi k mostu, na náves a ke kovárně. Zeptej se žen na nejnovější drby, dozvíš se o strašlivém El Niňovi. Vezmi podkovu. Jdi k rybáři a žížaly mu dej. Půjčí ti udici. Přivaž na ni magnetickou podkovu a použij ji. Ulovíš kus železa. Zanes ho rolníkovi na poli, dostaneš lano. Jdi na náves, promluv si s holčičkou dívající se z okna a použij na ni lano. Pak použij lano v popisu lokace. Matouš vyšplhá do dívčina pokoje. Příkazem Vezmi lano vytáhni a 2x ho použij. Otevři skříň a vezmi balónek. Použitím lana slez zpátky dolů. Jdi do hospody a řekni elfovi o El Niňovi. Vezmi luk a šípy a použitím sněz polévku (nelze, dokud nemáš balónek). Na záchodě vezmi hadičku a použij ji na balónek, Matouš do něj naprdí. Na návsi dej chlapečkovi balónek, po laně znovu vylez nahoru, prozkoumej okno a vystřel na balónek šíp z luku. Vrať se dolů a prohledej zvratky, najdeš zlaťák. Vejdi do věštírny a dej zlaťák věštkyni. Po její smrti otevři pokladnu, najdeš 4 zlaté. V obchodě si za ně (dej je prodavači) kup sud s petrolejem a křesadlo. Sud používej tak dlouho, až ho Matouš rozleje na mostě. Jdi přes most ke svému koni a použij křesadlo na luk a šípy. Po masakru použij koně a u skály amulet na otvor. Vejdi.

Let na drakovi, poušť, oáza, tajná pevnost

Požádej svého draka, aby sledoval modrého. Použij dýku na rytíře. Řekni drakovi, aby se snesl dolů. Prohledej mrtvého rytíře, najdeš louč a krystal. Použij louč na draka, zapálí ti ji. Jdi do oázy, zeptej se papouška na tajné slovo a hoď krystal do studánky. Slez dolů, projdi dál chodbou (musíš mít hořící louč), vezmi karafu, naplň ji ve fontáně, jdi dál, uhas oheň vodou z karafy a vejdi do dveří.

Kamenolom

Vezmi krumpáč a nakopej s ním kameny ze skály. Jdi na druhé pracoviště a promluv si s ní o jejím stavu. Dostaneš perlové korále. Jdi k výhýbce a pákou ji přehoď na kolej k druhému pracovišti. Vrať se tam a odtlač vozík k výhýbce. Vrať se k ženě a použitím ji odtáhni na koleje. Jdi k výhýbce a použij vozík, vozík ženu přejede. Jdi k ní a prohledej její rozříznuté tělo, najdeš zárodek. Jdi k dozorci. Řekni mu, že jsi unavený (musíš předtím nakopat kamení) a dej mu zárodek. Dozorce na tebe sešle léčivé kouzlo, které vstřebají korále. Přes výhýbku jdi k fireballometu a použij korále na rubín. Jeho mana se zničí. Projdi dál a pokračuj k rampě. Dozorce tě začne honit, zbav se ho použitím vozíků. Vrať se o lokaci zpět, vezmi meč, jdi k rampě a použitím se schovej na voze. Až se vůz rozjede, zabij mečem kočího.

Drajenova podmořská pevnost

Na začátku této poslední části hry se ocitneš v laboratoři, kde je tvým úkolem namíchat tři lektvary, jejichž recepty jsou uvedeny v knize, kterou máš u sebe. Lektvary se míchají ze tří druhů surovin (tekutina, prášek, bobule), každá z nich je ve čtyřech barvách. Napřed musíš přijít na to, které slovo v knize odpovídá které barvě. To zjistíš tak, že porovnáš druhy surovin, o kterých se zmiňuje kniha, s těmi, které jsou v laboratoři (např. kniha mluví o šázi tekutině a bobulích, ale ne prášcích, tekutiny a bobule mají společnou žlutou barvu, takže šázi je žlutá). Výsledek:

šázi – žlutá

ništi – červená

děžk – zelená

čazej – oranžová

křáž – modrá

kájíř – bílá

baxdý – fialová

Lektvary se vaří tak, že do kotle přidáš všechny přísady, které lektvar vyžaduje. Tekutiny přidáš tak, že vezmeš láhev, nabereš do ní tekutinu příslušné barvy a vyleješ ji do kotle. Prášek musíš nabrat na lopatku a vysypat do kotle. Bobule vezmeš z pytle příkazem Vezmi a hodíš je do kotle. Pokud zamícháš v kotli špatnou kombinaci, vyprázdníš ho použitím výlevky. Hotový lektvar pak naber do lahve. Napřed uvař Lektvar postavení a pošli ho výtahem Drajenovi. Pak uvař Keedí limonádu, dej ji Grcprcovi a požádej ho, aby tě pustil ven. Nakonec uvař Krvavé slzy a láhev s nimi si nech. Jdi ven a prozkoumej zeď, získáš kamínky. Projdi chodbou na jih. Ocitneš se v sále, který tvoří 3×3 lokace. V každé z nich je díra v zemi a na začátku leží v každé díře jeden kámen se symbolem. V západní lokaci je tabule s číselným označením kamenů. Úkolem je seřadit kameny tak, aby vytvořily magický čtverec, tedy ve všech řadách, sloupcích a úhlopříčkách stejný součet. Možností je víc, součet musí být vždy 15 a uprostřed je vždy kámen č. 5 (Kámen hvězd). Jedna možnost:

8 – Kámen ohně | 1 – Kámen slunce | 6 – Kámen blesků

3 – Kámen deště | 5 – Kámen hvězd | 7 – Kámen oblaků

4 – Kámen sněhu | 9 – Kámen duhy | 2 – Kámen měsíce

Po seřazení kamenů stiskni páku ve východní lokaci. Projdi na jih k Lence a zeptej se jí, kdo má klíče od jejích řetězů. Dozvíš se jméno Khagrc. Vrať se na rozcestí před magický čtverec a jdi na východ. Použij na Keedku kamínky, vyhraješ stříbrňák. Jdi na západ a vhoď stříbrňák do tomatu. Jdi za mříž a vejdi do Khagrcova pokoje. Prozkoumej postel, najdeš návod k použití diamonátoru. Vezmi svazek klíčů, vrať se k Lence a použij klíče na řetězy. Lenka však bude znovu unesena. Jdi zpět ke Keedce a řekni jí o jejím muži. Vejdi do jejich pokoje a vezmi klíč. Jdi chodbou až na východ, kde seděla Keedka, a použij na Lenku lektvar Krvavých slz. Dostaneš lahvičku její menstruační krve. Přečti si papír z Khagrcovy postele a zeptej se Lenky na diamonátor. Dozvíš se, že heslo je chcanky nebo tak nějak. Odemkni dveře klíčem a vejdi do skladu. Chcanky = moč, takže stiskni modré, oranžové a červené tlačítko. Použij napřed diamonátor samotný a pak na něj použij
krev. V zajetí si promluv s Lenkou, prozkoumej polici, uvolněnou rukou vezmi bombu a hoď ji na Drajena.Strýčkův byt

Jdi přes chodbu do kuchyně, vezmi nůž a otevři ledničku, najdeš v ní sýr. Jdi do obývacího pokoje, otevři a prozkoumej okno, vezmi teploměr a použij ho na akvárium, získáš klíček. Vrať se do laboratoře a klíčkem odemkni zásuvku. Seber lepidlo. Jdi do koupelny a nožem odřízni splachovadlo. Sejdi do sklepa, vezmi dřevěné tyčky a lepidlem z nich slep jednu dlouhou tyč. V ložnici použij tyč na postel a vezmi past na myši, vlož do ní sýr a přivaž ji na provázek ze splachovadla. Ve sklepě použij past na díru,chytí se myš. Jdi do laboratoře, použij myš na chemikálie (pak můžeš použitím telefonu v chodbě zavolat na číslo, které přitom zjistíš) a hoď ji kocourovi. Pak stiskni červené tlačítko.

Jeskyně

Prozkoumej otvor u stropu a promluv si o něm se Shinikem. Poté otvor prozkoumej znovu, za Shinikovy pomoci objevíš klacek. Použij ho na otvor a získáš kámen. Prozkoumej dveře, zjistíš, že nad nimi je mezera. Prozkoumej ji, ale zjistíš, že na ni nedosáhneš. Použij vědro (Matouš ho postaví dnem vzhůru před dveře) a dalším prozkoumáním mezery zjistíš, že za ní je tma. Znovu tedy požádej o pomoc Shinika (téma: tma za dveřmi), půjčí ti zrcátko. Použij ho na mezeru, osvětlí ji dopadajícím slunečním světlem. Prozkoumej mezeru a použij na ni napřed kámen a pak klacek. Otevři dveře a vyjdi ven. Jdi do jeskyně zásob a prozkoumáním košíku malin si jednu vezmi. V jeskyni čarodějů prozkoumej svitky a vezmi si čistý. V jeskyni zbraní vezmi dýku a šíp. Dýkou vyřízni kartu ze svitku a malinou na ni nakresli eso. Jdi k východu a prozkoumej strážné. Napíchni eso na šíp a použij ho na balíček karet. Vyjdi ven.

Město Bolgon

Jdi po silnici až na náměstí do Bolgonu. Prozkoumej plán města, dozvíš se cestu na několik míst. Napřed jdi k věznici a seber noviny. Jdi k popravišti a vezmi provaz ze šibenice. Vrať se na náměstí, jdi k hospodě a vejdi dovnitř. Zeptej se hostinského na pivo, dozvíš se cestu z náměstí k pivovaru. Přečti povozníkovi noviny, prozkoumej opuštěný vůz a vezmi průkazku. Vrať se do hospody a ukaž průkazku hostinskému, který pak před hospodu postaví sud. Jdi do parku. Vylez na strom a použitím shoď ptačí hnízdo na hlavu stařence dole. Slez dolů, prozkoumej její tašku a vezmi láhev sirupu. Použij psa, následovat bude první krvavá scéna ve hře. Jdi na hřiště a vezmi lopatku a kuličky (míček se dá taky vzít, ale není k ničemu). Vrať se před hospodu a sejdi dolů k jezeru. Přivaž provaz k ceduli, lopatkou ji podkopej a zatáhni za provaz. Vrať se nahoru a skutálej sud dolů, zastaví se o převrženou ceduli. Sejdi opět dolů a použitím sud spusť na vodu. Vezmi si provaz. Vlez do sudu a pádlováním pomocí cedule se doplav k ostrůvku. Vylez ven, provazem přivaž sud ke stromu a jdi dál na ostrůvek. Utrhni květinu, vrať se k sudu, odvaž ho (vezmi provaz) a v sudu se použitím cedule doprav zpátky na břeh. Vrať se na náměstí a tentokrát jdi do obchodu. Prozkoumej letáky, dozvíš se cestu odtud na dvě další místa: k Nadaci pomoci Keedům a k seskokům padákem. Vejdi do obchodu. Zeptej se prodavačky na kostým a jdi si ho vyzkoušet do kabinky. Použitím si vyzkoušej kalhoty, obdržíš gumu. Vyjdi ven. Dej prodavačce květinu, dostaneš lahvičku projímadla. Jdi do hospody a nalej projímadlo pánovi do piva. Až odejde, polej jeho židli sirupem. Když se vrátí a sedne si, přilepí se mu kalhoty k židli. Prozkoumej je, najdeš vstupenku na seskok padákem. Přes náměstí jdi k Mingarově sídlu a přečti si vývěsku. Vejdi do budovy cestovní kanceláře naproti. Zeptej se úřednice na zájezdy a až odejde, prozkoumej glóbus, získáš tyčku. Vyjdi ven. Přes náměstí jdi k obchodu a odtamtud k nadaci. Přečti si nápis, objevíš pravopisnou chybu. Vejdi dovnitř a řekni o ní elfovi. Jako písmeno I, které je do nápisu zapotřebí, mu dej tyčku. Až elf nápis opraví, zůstane po něm na zemi písmeno Y, které vezmi a přivaž na ně gumu – vznikne prak. Vrať se k obchodu a jdi k seskokům. Ukaž muži vstupenku. Vyskoč (příkazem Jdi) ven z balónu. Ve vzduchu použij šňůru. Na střeše prakem rozstřílej lucernu (musíš mít kuličky z hřiště), vezmi padák a použij ho na hromosvod. Spusť se po šňůře dolů. Posbírej červené střepy. Prozkoumej sklepní okénka u nevěstince a zkus je otevřít. Uvězněné dívce za nimi podej noviny, ať ti na ně napíše vzkaz. Odnes ho elfovi do nadace, aby ti ho přeložil. Dozvíš se, že dívka se stala obětí obchodníků s bílým masem, a také cestu od nadace ke vchodu do kanalizace. Jdi tam a vejdi do kanálů. Ty jsou tvořeny poměrně nepřehledným bludištěm, v němž se (mimo jiné) nacházejí 4 části zatočené roury. Od vyústění jdi na jih a 2x na západ a vezmi kus roury. Jdi 2x na východ, na jih a na východ. Vezmi další rouru. 2x na sever, vem další rouru, na jih, západ, západ a jihovýchod a vezmi poslední rouru. Severozápad, 2x východ, sever, jihovýchod – ocitneš se v lokaci plné krys. Používáním jednotlivých kusů roury v inventáři na sebe je spojuješ, příkazem Otevři vytáhneš ze spojené roury jeden kus. Spoj tři kusy roury (libovolné) a použij je na krysy. Jedna z nich do roury vběhne. Poslední část roury použij na třídílnou rouru ležící na zemi, roura se uzavře a krysa v ní zůstane uvězněna. Jdi na severozápad, jih, západ, západ, jihozápad. Měl(a) bys být v lokaci s narkomany. Zeptej se jich na cestu kanálem k nevěstinci. Slíbí ti, že ti ji řeknou za dropin (místní drogu), a prozatím se dozvíš cestu od vyústění kanalizace k alchymistické laboratoři. Vyjdi ven z kanálů (severovýchod, sever, východ, ven) a jdi k laboratoři. Otevři rouru s krysou, krysa vyběhne a splaší koně. Pokračuj po ulici k místu, kde se povoz vyboural. Zjistíš, že stojí přesně nad kanálovou mříží. Dej chlapci červené střepy, dostaneš šroubovák. Vrať se do kanalizace k feťákům a řekni jim o nabouraném voze. Dovedou tě pod mříž, na které povoz stojí. Otevři ji a vylez na ulici. Vypáč podlahu vozu šroubovákem a vlez dovnitř. Vezmi dropin a kyselinu. Vrať se k feťákům (západ, jihozápad) a dropin jim předej. Dovedou tě pod nevěstinec. Vejdi do jeho sklepa a mluv na dveře. Najdeš ty, za kterými je uvězněná dívka. Vylej kyselinu na jejich zámek a otevři je. Výsledkem následujících událostí je získání klíče, s nímž otevři dveře od Mingarovy pracovny a vejdi. Použij teleport.

Džungle

Jdi k Mingarovi a od něj napřed jedním směrem do džungle. Seber liánu. Jdi k vesnici a na loučku a prozkoumej rostlinu, najdeš semínka. Vrať se před vesnici a zasaď semínka do popela. Vrať se k Mingarovi a promluv si s ním napřed o sobě a pak o kouzlech. Jdi do džungle druhým směrem a vezmi klacek. Jdi hlouběji do džungle a prozkoumej banány, Matouš si jeden vezme. Vrať se do předchozí lokace a jdi ještě hlouběji do džungle. Pokus se shodit kokosový ořech banánem. Vezmi mrtvého papouška a zkus to znovu. Vezmi slupku od banánu a kokos. Vrať se o lokaci zpět a rozbij kokos o kámen. Jdi hlouběji a k řece a přivaž liánu na klacek, vznikne udice. Uvaž na ni mrtvého papouška a hoď ji do řeky. Chytíš piraňu. Naplň skořápku od kokosu vodou z řeky. Vrať se před vesnici a zalej semínka v popelu vodou ze skořápky. Požádej Mingara, aby na ně seslal Obří vzrůst. Udělá to a ze semínek vyroste obrovitý kmen. Uřízni ho pomocí piraniných zubů. Jdi po lovecké stezce a použij na ni slupku od banánu. Seber kus lví kůže, do něhož byla oblečená černoška. Jdi přes loučku k sopce a vejdi do jeskyní. Napřed jdi první chodbou a hoď kus kůže na obra. Ten z něj ucítí černošku a oznámí domorodcům, že ji chce k obědu. Kromě toho získáš bahno. Vrať se a jdi druhou chodbou. Použitím vyházej kameny. Otoč ventilem. Vyjdi ven, jdi na výběžek a bahnem zalep mezeru mezi dutým kmenem a plynem. Plyn bude proudit až k ohništi domorodců, kde vybuchne a všechny je zabije. Vejdi do vesnice a prozkoumej chatrče, najdeš perlu. Dones ji Mingarovi.

Dívčí klášter

Už název napovídá, že tohle je bezkonkurenčně nejzvrhlejší část hry, a proto varuji všechny moralisty, aby tady hru raději ukončili. Ostatní nechť seberou kvítky a přejdou most. Použitím křoví se do něj schovej a použij kvítky na jeptišku, omámí ji. Příkazem Vezmi dívce svlékni šaty a obleč si je. Svlékni jí podprsenku a punčochy (můžeš zkusit svléknout i kalhotky – sorry, ale varoval jsem vás). Punčochami dívku přivaž ke stromu a podprsenkou jí zacpi ústa. Jdi do kláštera (v šatech je to možné). Projdi kolem kláštera (z kterékoli strany) dozadu a 3x prohledej pytel na odpadky. Najdeš provázek, zátku a trubičku. Vejdi do kůlny a vezmi vidle, lano a pilku. Vrať se před klášter, vezmi kbelík a vejdi dovnitř. V modlitebně vezmi bílou plachtu. Vyjdi nahoru až na zvonici a po provaze se spusť na střechu. Přivaž kbelík na lano a spusť ho dolů do sudu s vodou. Kbelík plný vody vylej do komína. Pak na komn použij bílou plachtu, začerní se. Vrať se dolů do kláštera a jdi do kuchyně. Vezmi nůž (oheň musí být uhašený). V modlitebně jím vyřízni hlavu ďábla z obrazu a použij na ni provázek. Vyjdi ven a jdi kolem kláštera z jedné strany. Máš-li masku ďábla (hlavu s provázkem) a černou plachtu, můžeš použít vidle na okno. V převleku ďábla napřed vyzpovídej kuchařku a pak otevři truhlu, jeptiška si do ní vleze (bude muset). Vezmi hrnec a pytlík hrachu a postav hrnec na truhlu. Vyjdi ven a vejdi do kláštera normálně. Jdi nahoru po schodech. Kuchařka ti řekla, kde spí matka představená. Vejdi do jejího pokoje. Prozkoumej její spisy, dozvíš se kód k otevření skladu menstruační krve. Jdi do knihovny a použij knihy – znáš-li kód, otevře se tajný vchod. Vejdi do něj a prozkoumej hodiny. Dozvíš se, že teď menstruuje sestra Alžbětina. Jdi kolem kláštera z druhé strany a čtyřikrát použij trubičku na okno. Alžbětina bude vyslána do města. Jdi na most, nařízni prkna pilkou a použij lano na most. Až tudy půjde Alžbětina, naříznutý most se pod ní zlomí a ona zůstane viset na laně za nohy. Spusť se po laně k ní, stáhni jí kalhotky, zastrč zátku do přirození (sorry lidi, ale South Park je snad horší) a po jejích šatech se spusť dolů. Nachytej menstruační krev, kapající teď z nosu, do lahvičky. Jdi propastí až ke spadlému stromu a vylez po něm nahoru.

Peklo (textový Doom)

Vezmi motorovou pilu. Jdi chodbou a pilou zabij potvoru. Jdi na jih, seber brokovnici a pokračuj na jih. Brokovnicí postřílej příšery. Jdi do jižní části sálu. Tlačítkem přivolej výtah, použitím se na něj postav a tlačítkem se vyvez nahoru. Vezmi rotačák a tlačítkem se svez dolů. Jdi na sever až ke křižovatce, kde odboč na východ. Vezmi nábojnici a použij ji na kulomet. Jdi dál na východ a postřílej nestvůry z kulometu. Dál na východ, vezmi modrou kartu, ještě na východ a seber raketomet. Vrať se k modrým dveřím a otevři je kartou. Projdi jimi, jdi na východ, vezmi raketu a zastrč ji do raketometu. Jdi na západ a na jih a rozstřel zrůdu raketometem. Přejdi na ostrůvek, vezmi červenou kartu, vrať se na sever k rozcestí, jdi na východ a jih a otevři dveře kartou. Projdi a pokračuj dál na jih. Vezmi krystal, vrať se na sever a použitím beden na ně vylez (musíš mít krystal). Vezmi BFG a slez. Jdi na jih, dokud to jde. Stiskni modré tlačítko a monstra zlikviduj pomocí BFG. Jdi jednou na západ a použij BFG na barely. Jdi na západ, otevři dvířka a vezmi žlutou kartu. Vrať se ke žlutým dveřím a odemkni je kartou. Projdi jimi, stiskni tlačítko a jdi do EXITu.

Vesnice

Použij koně, doveze tě do Stínového údolí. Přejdi most, jdi na pole a vezmi žížaly. Jdi k mostu, na náves a ke kovárně. Zeptej se žen na nejnovější drby, dozvíš se o strašlivém El Niňovi. Vezmi podkovu. Jdi k rybáři a žížaly mu dej. Půjčí ti udici. Přivaž na ni magnetickou podkovu a použij ji. Ulovíš kus železa. Zanes ho rolníkovi na poli, dostaneš lano. Jdi na náves, promluv si s holčičkou dívající se z okna a použij na ni lano. Pak použij lano v popisu lokace. Matouš vyšplhá do dívčina pokoje. Příkazem Vezmi lano vytáhni a 2x ho použij. Otevři skříň a vezmi balónek. Použitím lana slez zpátky dolů. Jdi do hospody a řekni elfovi o El Niňovi. Vezmi luk a šípy a použitím sněz polévku (nelze, dokud nemáš balónek). Na záchodě vezmi hadičku a použij ji na balónek, Matouš do něj naprdí. Na návsi dej chlapečkovi balónek, po laně znovu vylez nahoru, prozkoumej okno a vystřel na balónek šíp z luku. Vrať se dolů a prohledej zvratky, najdeš zlaťák. Vejdi do věštírny a dej zlaťák věštkyni. Po její smrti otevři pokladnu, najdeš 4 zlaté. V obchodě si za ně (dej je prodavači) kup sud s petrolejem a křesadlo. Sud používej tak dlouho, až ho Matouš rozleje na mostě. Jdi přes most ke svému koni a použij křesadlo na luk a šípy. Po masakru použij koně a u skály amulet na otvor. Vejdi.

Let na drakovi, poušť, oáza, tajná pevnost

Požádej svého draka, aby sledoval modrého. Použij dýku na rytíře. Řekni drakovi, aby se snesl dolů. Prohledej mrtvého rytíře, najdeš louč a krystal. Použij louč na draka, zapálí ti ji. Jdi do oázy, zeptej se papouška na tajné slovo a hoď krystal do studánky. Slez dolů, projdi dál chodbou (musíš mít hořící louč), vezmi karafu, naplň ji ve fontáně, jdi dál, uhas oheň vodou z karafy a vejdi do dveří.

Kamenolom

Vezmi krumpáč a nakopej s ním kameny ze skály. Jdi na druhé pracoviště a promluv si s ní o jejím stavu. Dostaneš perlové korále. Jdi k výhýbce a pákou ji přehoď na kolej k druhému pracovišti. Vrať se tam a odtlač vozík k výhýbce. Vrať se k ženě a použitím ji odtáhni na koleje. Jdi k výhýbce a použij vozík, vozík ženu přejede. Jdi k ní a prohledej její rozříznuté tělo, najdeš zárodek. Jdi k dozorci. Řekni mu, že jsi unavený (musíš předtím nakopat kamení) a dej mu zárodek. Dozorce na tebe sešle léčivé kouzlo, které vstřebají korále. Přes výhýbku jdi k fireballometu a použij korále na rubín. Jeho mana se zničí. Projdi dál a pokračuj k rampě. Dozorce tě začne honit, zbav se ho použitím vozíků. Vrať se o lokaci zpět, vezmi meč, jdi k rampě a použitím se schovej na voze. Až se vůz rozjede, zabij mečem kočího.

Drajenova podmořská pevnost

Na začátku této poslední části hry se ocitneš v laboratoři, kde je tvým úkolem namíchat tři lektvary, jejichž recepty jsou uvedeny v knize, kterou máš u sebe. Lektvary se míchají ze tří druhů surovin (tekutina, prášek, bobule), každá z nich je ve čtyřech barvách. Napřed musíš přijít na to, které slovo v knize odpovídá které barvě. To zjistíš tak, že porovnáš druhy surovin, o kterých se zmiňuje kniha, s těmi, které jsou v laboratoři (např. kniha mluví o šázi tekutině a bobulích, ale ne prášcích, tekutiny a bobule mají společnou žlutou barvu, takže šázi je žlutá). Výsledek:

šázi – žlutá

ništi – červená

děžk – zelená

čazej – oranžová

křáž – modrá

kájíř – bílá

baxdý – fialová

Lektvary se vaří tak, že do kotle přidáš všechny přísady, které lektvar vyžaduje. Tekutiny přidáš tak, že vezmeš láhev, nabereš do ní tekutinu příslušné barvy a vyleješ ji do kotle. Prášek musíš nabrat na lopatku a vysypat do kotle. Bobule vezmeš z pytle příkazem Vezmi a hodíš je do kotle. Pokud zamícháš v kotli špatnou kombinaci, vyprázdníš ho použitím výlevky. Hotový lektvar pak naber do lahve. Napřed uvař Lektvar postavení a pošli ho výtahem Drajenovi. Pak uvař Keedí limonádu, dej ji Grcprcovi a požádej ho, aby tě pustil ven. Nakonec uvař Krvavé slzy a láhev s nimi si nech. Jdi ven a prozkoumej zeď, získáš kamínky. Projdi chodbou na jih. Ocitneš se v sále, který tvoří 3×3 lokace. V každé z nich je díra v zemi a na začátku leží v každé díře jeden kámen se symbolem. V západní lokaci je tabule s číselným označením kamenů. Úkolem je seřadit kameny tak, aby vytvořily magický čtverec, tedy ve všech řadách, sloupcích a úhlopříčkách stejný součet. Možností je víc, součet musí být vždy 15 a uprostřed je vždy kámen č. 5 (Kámen hvězd). Jedna možnost:

8 – Kámen ohně | 1 – Kámen slunce | 6 – Kámen blesků

3 – Kámen deště | 5 – Kámen hvězd | 7 – Kámen oblaků

4 – Kámen sněhu | 9 – Kámen duhy | 2 – Kámen měsíce

Po seřazení kamenů stiskni páku ve východní lokaci. Projdi na jih k Lence a zeptej se jí, kdo má klíče od jejích řetězů. Dozvíš se jméno Khagrc. Vrať se na rozcestí před magický čtverec a jdi na východ. Použij na Keedku kamínky, vyhraješ stříbrňák. Jdi na západ a vhoď stříbrňák do tomatu. Jdi za mříž a vejdi do Khagrcova pokoje. Prozkoumej postel, najdeš návod k použití diamonátoru. Vezmi svazek klíčů, vrať se k Lence a použij klíče na řetězy. Lenka však bude znovu unesena. Jdi zpět ke Keedce a řekni jí o jejím muži. Vejdi do jejich pokoje a vezmi klíč. Jdi chodbou až na východ, kde seděla Keedka, a použij na Lenku lektvar Krvavých slz. Dostaneš lahvičku její menstruační krve. Přečti si papír z Khagrcovy postele a zeptej se Lenky na diamonátor. Dozvíš se, že heslo je chcanky nebo tak nějak. Odemkni dveře klíčem a vejdi do skladu. Chcanky = moč, takže stiskni modré, oranžové a červené tlačítko. Použij napřed diamonátor samotný a pak na něj použij
krev. V zajetí si promluv s Lenkou, prozkoumej polici, uvolněnou rukou vezmi bombu a hoď ji na Drajena.

Mohlo by se vám líbit...