Star Trek: Voyager – návod

Star Trek: Voyager – Search for Kes
Návod (c) 05/2002 Petr Kaufner

V Tuvokově kajutě seber komunikátor, fázer a trikodér. Jdi na můstek a použij palubní počítač. Mrkni na soubor neznámého původu a přečti si Tuvokův osobní deník. Promluv s Janewayovou (uvolní tě ze služby) a jdi na holopalubu. Tam si promluv s holo-Kes. Přesuň se do jídelny a v replikátoru si dej Vulkánské překvapení (získáš 1.část hesla). Na ošetřovně pokecej s doktorem (2. část hesla). V astrolaboratoři použij display (3. část hesla). Ve strojovně použij trikodér na warpové jádro (4. část hesla) a konečně v hangáru pomocí nářadí otevři raketoplán (5. část hesla). Pak se vrať na můstek a v palubním počítači přečti neznámý soubor. Znovu si promluv s Janewayovou.

Na hvězdné mapě vyber soustavu Mephanolus. Otevři komunikační kanál, zaujmi obranné postavení a po prvním útoku nepřítele opusť soustavu. (pozor – bez tohoto kroku se ti později nepodaří získat novou modulaci štítů!)

Přesuň se do soustavy Mephirian. Otevři komunikační kanál a po přesunu na planetu zajdi na nádraží tacco-vlaků. Prozkoumej koš, vezmi svorku a mladíka prošacuj trikodérem. Objevíš průkaz. Odejdi kamkoliv a hned se vrať na nádraží. Opakuj tak dlouho, dokud se ve stanici neobjeví tacco-vlak. Ten upoutá mladíkovu pozornost a ty mu můžeš nerušeně sebrat průkaz. Jdi do energetického centra a použij ovládací panel. Ve vědeckém centru použij trikodér. Pak si promluv s vědcem. Věci naberou rychlý spád a Tuvok se ocitne ve vězení. Tam použij jeho psychické schopnosti a opět posbírej všechny předměty, které tě donutili odložit. Znovu promluv s vědcem. Přesuň se do zábavního centra, kde pomocí svorky vyřadíš bezpečnostní okruhy. Do třetice pokecej s vědcem. Získáš modulaci štítů pro vstup do mephanolského prostoru. Pomocí komunikátoru se transportuj na Voyager.

V soustavě Mepher přejdi na orbitu a transportuj se na planetu. Jdi do vládní budovy, použij trikodér a také tlačítko, které přitom objevíš. Zajdi do školy a rovněž použij trikodér. Z učebnice nauč vulkánského ušáka základům místní řeči a písma. Pak použij obrazovku, která do Tuvoka nahustí potřebnou technickou terminologii. Přejdi do řídícího centra. Trikodér identifikuje matrici. Deaktivuj obranné okruhy. V katedrále rovněž použij trikodér a důkladně prozkoumej oltář. Seber posvátný předmět. Po spuštění poplachu zachovej klid hodný Vulkánce a dál se věnuj průzkumu oltáře. Až najdeš páku, otoč s ní a pak se v klidu transportuj zpátky na loď.

Na Mephasisu rovnou přejdi na orbitu a transportuj se na planetu. Okamžitě použij fázer a sejmi obludu (pokud se ti to nepodaří, už nikdy milovanou Kes nespatříš!). Prohoď pár slov s dívkou. Odvede tě k tatíčkovi náčelníkovi. I s ním pokecej a až bude chtít vidět kouzlo použij komunikátor a požádej o test transportního paprsku. Po dalším rozhovoru s náčelníkem tě po rituálu přijmou za člena kmene. Promluv s radou starších a vrať se na slovíčko k náčelníkovi. Svěří se ti, že na posvátném místě střeží tělo nějaké ženy. V domě mužů vyzpovídej stařešinu a z trikodéru vyvolej obrázek Kes. Prozradí ti za to, kde leží posvátné místo. Až tam dorazíš, omrač pomocí psychických schopností stráže, prozkoumej sarkofág (hádej kdo v něm leží?) a pomocí komunikátoru jej i sebe transportuj na palubu Voyageru.

Je čas vrátit se do soustavy Mephanolus. Po příletu otevři komunikační kanál, zaujmi obranné postavení, znovu otevři kanál, pokračuj v boji, použij scannery, znič družici a do třetice otevři komunikační kanál. Po transportu uspi v zasedačce strážného a vydej se do města. Nejprve na břehu řeky pomocí trikodéru vylov náhrdelník. Na náměstí s trikodérem prošacuj generála. Má u sebe přístupovou kartu do vojenského prostoru, která by se ti hodila. V parku pomocí psychických schopností objev zloděje a přemluv ho, aby ti za náhrdelník kartu ukradl. Pak zajdi do chrámu a svými psychickými schopnostmi vyvolej zjevení Kes. Prozradí ti kde hledat vojenský prostor. Vydej se tam, schovej se do vozidla a počkej co se bude dít. Vyslechneš tajný hovor vojáků o připravovaném puči. Nahraješ ho na trikodér a poběžíš to pěkně za tepla vyklopit prezidentovi. Ten ti z vděčnosti věnuje povolení na použití terminálu v komunikačním centru. Tam nastuduj co se dá, zejména souřadnice soustavy, ve které vězní vědomí Kes. S vědomím dobře vykonané práce se vrať na Voyager.

Vydej se na Mephor. Navštiv muzeum a prozkoumej model vylepšeného WARPu (pokud jsi předtím neabsolvoval anabázi na Mephanolu, model se neobjeví!). Zajdi do fóra a na terminálu nastuduj obecné informace o mezidimenzionálním pohonu. Zjistíš adresu autora projektu. Navštiv ho a požádej o pomoc. Pošle tě k premiérovi pro povolení. Premiér klábosící v governiu s Janewayovou ti ho samozřejmě nedá. Vrať se tedy k vynálezci a zkus to znovu. Vědec nakonec kývne, ale než ti stačí informace předat, objeví se šílený Oo´ha a nebožáka sejme. Až vrah zmizí, pošťourej se v laptopu. Získáš alespoň heslo k souborům přístupným na fóru. Vrať se tam, na přístupovém terminálu vyvolej technická data mezidimenzionálního pohonu a nahraj je.

A teď už hurá za Kes do soustavy Rophrus. Otevři komunikační kanál. Ve formě čisté energie se přeneseš do místa Garh-kat. Pokecej s Prvním Oo´hou a až tě jeho kecy omrzí, přesuň se do InforTasu. Na informátoru vyvolej mapu Oo´harie. Vydej se do ComeDanu a pomocí konzole deaktivuj bezpečnostní okruhy. Pak jdi rovnou do Rek´mHatu a dej se do řeči s Oo´hou u baru. Dej mu talisman, který jsi ukořistil na Mepheru. Prozradí ti kde je Kes. Vydej se za ní a až ji najdeš, promluv s ní. Řekne ti o portálu, skrze který se lze dostat do alfa kvadrantu. V ComeDanu znovu vypni bezpečnostní okruhy a spěchej k portálu. Nastav generátor polí a vrať se pro Kes. Společně se transportujte na Voyager. A to je vše. Voyageru se podaří vrátit na Zemi o nějaký ten rok dříve než v seriálu a tobě dokončit hru na 100%.

Mohlo by se vám líbit...